Artiklar

Nedan ser ni ett svar som varit publicerad i Jököpings Posten i juli i år med anledning av en debatt om de två organisationerna nedan. Även om det är ett par månader sedan så tror jag att detta är lika aktuellt!

"Vad är sanning?

”Breaking the truth” och ”My truth” är två organisationer som båda anser sig vara sanningssägare i konflikten Israel-Palestina.  Kampen om att få berätta ”sin” historia är hård och många är de som lyssnar till den ena eller den andra sidan för att sedan anse sig vara mer eller mindre ”experter” på denna mycket komplicerade konflikt.

Problemet mellan Israeler o Palestinier fördjupas till stor del på grund av att omvärlden tar sig rätten att dirigera: för! emot! katastrof! fjäsk!   Alla vill ha sympatierna och polariseringen ökar!  

Här kommer dock ett litet klargörande med anledning av den debatt som förts i JP: I samband med kriget 1948 intog Jordanien det som kallas Västbanken (Judéen och Samarien) och Östra Jerusalem. I 19 år var området annekterat av Jordanien. Man utökade alltså sina gränser i strid mot den uppgörelse mellan i huvudsak Frankrike och Storbritannien som ligger till grund för Jordaniens bildande 1920. Från 1948 hade man med hjälp av hela världssamfundet möjlighet att skapa en palestinsk stat med Östra Jerusalem som huvudstad men det fanns inga sådana diskussioner överhuvudtaget. I sexdagarskriget 1967 anföll Jordanien Israel i syfte att utplåna landet. Israel slår naturligtvis tillbaka och intar Västbanken och Östra Jerusalem. Inte långt efter kommer argumenten att Israel ockuperar Palestina (som aldrig har funnits som suverän stat) och Östra Jerusalem! Det var romarna som gav området Palestina. Sedan dess har det alltid varit en del av en annan stormakt fram till 1920 då Jordanien avskiljdes och FN:s delningsplan 1947. Sedan Kung David gjorde Jerusalem till Israels huvudstad för 3000 år sedan har den aldrig varit något annat folks huvudstad men nu kan man se palestinska ungdomar klädda i T-shirts med texten ”Jerusalem – Palestinas eviga huvudstad!” Detta är en av otaliga lögner som palestinska ungdomar matas med och som blir större och större hinder för en varaktig fred!

Jag unnar och önskar israeler och palestinier fred och ett gott liv. Då måste goda krafter, demokrati och god vilja få dominera.

Ewa Jonsson, Holmsund

(f.d. Gränna)"

 

 

Välkommen

Välkommen till www.ewaoborje.n.nu.

 

 

Länkar

  •