Bibeln är boken som Gud oss gav.....

 

”Bibeln är boken som Gud oss gav den är kompassen på livets hav.

Följer vi den går vi ej i kvav

Bibeln är boken idag”

Det var söndag morgon i Missionshuset i Månsarp strax söder om Jönköping och vi söndagsskolbarn var samlade i lilla salen för att sjunga och få undervisning i Bibeln före gudstjän

sten. Att få lära sig att Bibeln kan hjälpa oss att navigera genom livet kändes tryggt och vi sjöng för full hals.  ”Tant Sigrid” var en av lärarna. Ett uppdrag som hon var trogen i 50 år! Ensamstående med ett stort hjärta för oss barn, det kände vi och det visste vi.

Vi hade en bok där vår närvaro registrerades och där guld- och silverstjärnor klistrades in. Bibeln hade

 en självklar förstaplats och till varje söndag fick vi lära oss en ny ”minnesvers”. Hur mång

a svenskar i vår generation kan inte läsa ”Ty så älskade Gud världen…” om man så väcks mitt i natten!

I skolan hade vi Kristendomsundervisning och när vi flyttade till Holmsund i maj i år hittade jag en kartong med skrivböcker från Kristendomstimmarna med magister Kjellström som lärare.

Visst blir jag nostalgisk och kanske gärna skönmålar men det måste finnas en anledning till varför jag tänker på detta med värme i hjärtat. Andra har säkert annorlunda upplevelser och det är verkligen inte så att ”allt var bättre förr”. Men, oavsett vad vi tycker och vilka upplevelser vi har så måste vi tillstå att Bibeln har haft och har en oerhört stor påverkan på hur vi tänker och lever i Sverige. I över tusen år har den varit vägledande, ibland för mycket och missbrukad, och en kompass i våra liv.

När jag satt i Kommunfullmäktige i Jönköping debatterades jämställdhet och alla människors lika värde. En vänsterpartist påstod att vi har Franska Revolutionen att tacka för de värderingar vi har men då fick jag påminna om att det är ett budskap som gick ut från Jerusalem för 2000 år sedan och från Sinai i för 3500 år sedan. ”Älska din nästa som dig själv” (3 Mos 19:18) och ”Allt vad ni vill att människorna ska göra er ska ni också göra för dem!” (Matt 7:12) Vi svenskar sägs vara ett mycket givmilt folk som strävar efter att 1 % av BNP ska gå till bistånd. När någon är i nöd och behöver hjälp mobiliserar vi och får ofta  uppleva att ”det är saligare att ge än att få” (Apg 20:35).

I konst, litteratur och kultur kan man hitta Bibliska uttryck, citat, tänkesätt och illustrationer i en aldrig sinande ström. Hur ska man förklara detta om inte Bibeln får ha en särställning i religionsundervisningen.

Sakta har man försökt plocka bort det kristna inslaget i offentligheten och privat. Ibland tycker jag att det går till absurdum. Det är tragiskt när man gör undersökningar ”på stan” före jul och frågar vad som är viktigast vid julen och ett vanliga svar är ”Kalle Anka”. Vi anses vara världens mest privilegierade folk men i stunder som dessa känner jag att vi är ett mycket fattigt folk. I vilket annat land är Kalle Anka julens höjdpunkt. (Jag har inget emot Kalle och hans jul och tittar ofta på programmet men det är verkligen inte det som är det viktigaste).

Är det inte lika fantastiskt som Kalle Anka att en grupp herdar på marken utanför Betlehem för 2000 år sedan fick se en änglaskara som förkunnade: ”Jag bär bud till er om en stor glädje...”, ” att världens Frälsare hade fötts just den natten. ”Men det är bara sagor” säger man. Kalle Anka då?????

I alla undersökningar rankas Bibeln som världens mest lästa bok. Men enligt skolinspektionen ska elever i svenska skolor inte längre behöva ”konfronteras” med den.

Om det nu är så att Sverige är det bästa landet i hela världen att leva i och att vi har en mer än tusenårig kristen tradition så måste väl detta höra samman. Och nu försöker man att minska kunskapen om Kristendomen och Bibeln som är Kristendomens ”programförklaring” om man får använda det uttrycket. Skolinspektionen menar att man ska undervisa i kristendomen i religionsundervisningen men inte använda Bibeln. Ursäkta, men hur ska man undervisa utan att söka i källan till de kunskaper som förmedlas i denna undervisning. Det är väldigt allvarligt att kapa rötterna till vårt samhälles traditioner och värderingar Hur ska kommande generationer förstå att Bibeln är nödvändig för att förstå varifrån dessa kommer.

Varför ändra på ett vinnande koncept?

Ewa Jonsson

24 okt 2019

Välkommen

Välkommen till www.ewaoborje.n.nu.

 

 

Länkar

  •