En liten skinnbit

 

 

 

”En liten skinnbit” säger man ”Om Gud har skapat oss så är det väl meningen att man ska vara så” säger de som uttrycker att de är ateister. Ett folk långt upp i Norden uttrycker sig ungefär så som Haman gjorde under kung Ahasveros, kung i Persien, ca 2500 år tidigare. ”De är annorlunda och vägrar att tillbe mig” sa Haman ”De är annorlunda och omskär sina söner” säger CUF.

Haman befallde att judarna skulle dödas, en plan som till slut misslyckades och som fortfarande firas idag i den judiska världen vid högtiden Purim.

Så långt går naturligtvis inte CUF men med förslaget vill man förvägra judarna att tillämpa en 4000-årig tradition som är fundamentet för att en pojke vid åtta dagars ålder upptas i den judiska gemenskapen. ”Det är religion” säger man. Visst, det är religion men det berör också ett helt folk. Omskärelsen är tecknet antingen man är religiös jude eller en jude som är ateist. I hela debatten som pågått har tankar och föreställningar kommit fram som man inte trodde fanns. Okunskapen i världens mest sekulariserade land är fundamental och ändå  gör man sig till talesperson för de små gossebarnen medan undertonen ofta är en helt annan.

FÖRSTÅR NI, FÖRSTÅR NI vilken fruktansvärd förolämpning det är att omyndigförklara Sverige judar? Förstår ni hur ni, genom att trycka på några knappar vid en partikongress, plötsligt förnekar judarna att hålla fast vid den judiska identiteten?

”Det kan väl inte bero på en liten skinnbit. Vi lever 2019!” utropar man och så är vi där igen.  

Haman och CUF är inte de enda som har velat inskränka på judarnas rätt att vara judar.  Under tvåtusen år var man i exil och etablerade sig i olika länder, ibland gick det bra att leva som jude och ibland mindre bra.  Ca 100 e.Kr. började de första anklagelserna om att judarna var Kristusmördare och därför evigt förtappade. Vid kyrkomötet i Nicea ca 350 e.Kr.  antog kyrkan en ny ordning som menar att Kyrkan är det nya Israel och alla löften som tidigare gällde judarna gäller nu kyrkan. Detta är en tanke som är mycket levande fortfarande i en stor del av kyrkans värld.

Chrysostomos, 347, hovpredikant hos biskopen i Antiokia, framförde antisemitiska predikningar  där han bl.a. påstod att judarnas seder är hämtade från getter och grisar.  

Vi hoppar fram till inkvisitionen i Spanien som hade börjat tidigare men fick sin kulmen 1492 då Kung Ferdinand och hand drottning Isabella undertecknade det utvisningsdekret som sa att varje jude, som inte konverterade till kristendomen, måste lämna Spanien omedelbart. DE OMSKURNA MÅSTE ÖVERGE FÖRBUNDET MED GUD OCH INFÖRLIVAS MED DE OOMSKURNA!

Martin Luther gav ut skriften ”Om judarna och dess lögner” där han bl.a. skrev ”Ärade furstar och adelsmän, som har judar på ert område: om inte detta råd passar er, sök då något bättre, så att ni och vi alla blir befriade från denna odrägliga, djävulska last, judarna.”

Nazismen och Förintelsen minns vi i Sverige och hedrar dess offer. Detta är helt nödvändigt och nödvändigt är också att påminnas om att nazismen aldrig hade kunnat slå rot utan den långa, långa historien med antisemitism och försök att förinta judarna som folk.

Antisemitismen dog inte med nazitysklands nederlag. Den lever!

Förföljelser och pogromer har följt judarna under tusentals år. Man har flytt, vandrat, slagit rot, förföljts, mördats, börjat på nytt och under alla dessa tider har omskärelsen varit tecknet på tillhörigheten, på gemenskapen, identiteten och en del i kampen för överlevnad.

Så, en septemberdag 2019 i Karlstad i Sverige fattar ett politiskt parti ett beslut om att man ska verka för att förbjuda det tecknet på identitet som omskärelsen är. ”En liten skinnbit spelar väl ingen roll vi lever 2019!”.

Sveriges judar är en minoritet som i många fall har levt här i flera generationer. Det är inte omskärelsen som är primitiv utan primitiviteten finns hos den brist på kunskap och nonchalans som tycks finnas hos en stor del av debattglada svenskar.

Ewa Jonsson

Holmsund

 

2 okt 2019

Välkommen

Välkommen till www.ewaoborje.n.nu.

 

 

Länkar

  •