Yom Kippur - Sabbaterans Sabbat

Ett par timmar innan Yom Kippur börjar 2018 sitter jag ner och tänker tillbaka på tiden som jag bodde i Jerusalem. Jag skyndar hem på de nästan tomma gatorna i Jerusalem. I hemmen förbereder man sig, har just ätit en lätt, okryddad måltid. Ett lugn lägrar sig, man klär sig gärna i vitt. Man gör de sista förberedelserna för att inleda fastan i samband med Yom Kippur - den stora försoningsdagen. Detta är så heligt så det gör ont! Visst, jag är inte jude men i de sammanhang jag bor och vistas vill jag ta del av detta, inte bara respektera utan från min horistont uppleva!!

Den här högtiden infaller den 10 tishri och det är då man på ett särskilt sätt kommer inför Gud och ber om förlåtelse för alla sina synder. Man ber dagligen om förlåtelse men Bibeln talar dock om försoningsdagen och i 3 Mos. 16:29-31 står det Detta skall vara en oföränderlig stadga för er: den tionde dagen i den sjunde månaden skall ni, både infödda och invandrare, späka er och inte utföra något arbete. Den dagen bringas försoning åt er, så att ni blir rena; ni skall renas inför Herren från alla era synder. Den skall vara en vilodag för er, en sabbat då ni skall späka er. Så lyder denna oföränderliga stadga.” Det står att man ska späka sig och yom kippur är en dag då man fastar i 25 timmar. Dygnet börjar vid solnedgången och slutar när solen har gått ner nästa dag. Alltså är det ca 25 timmar som man varken äter eller dricker.

Förberedelserna för yom kippur är viktiga och rabbinerna lär att man inte ska komma till Gud och be om förlåtelse om man har något ouppklarat med sina medmänniskor. Det är här som de tio dagarna ”s’lichot” kommer in. Då ringer man bekanta och släktingar och förvissar sig om att man inte har sårat eller gjort något orätt. Det händer att man skickar en blomma till någon med ordet ”förlåt” skrivet på ett meddelande. Det är viktigt att ha klara och rena mänskliga relationer innan vi kan komma till Gud och be Honom, den Allmäktige, om förlåtelse för våra synder. När lärjungarna bad Jesus att han skulle lära dem att be så löd orden bl.a. ”förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss”.

Jerusalem är den absolut bästa platsen att vara på vid Yom Kippur. Ett fantastiskt lugn lägrar sig över staden. Välklädda människor fyller gatorna som är så gott som tomma på bilar och man beger sig till synagogan för den mäktiga Kol Nidre.

Den stora försoningsdagen respekteras på ett sätt som vi har svårt att förstå om vi inte har upplevt det. Även den sekulariserade medborgaren respekterar och kör därför inte iväg med sin bil, spelar inte hög musik. Den israeliska Tv:n har inte några sändningar och det är inte några israeliska radiosändningar heller. Den stora internationella flygplatsen Ben Gurion är stängd. De som följer reglerna för Yom Kippur använder ingen elektricitet och listan skulle kunna göras lång för att beskriva hur Yom Kippur skiljer sig från andra dagar.

Efter kvällsbönen vandrar man hem på de trafiktomma gatorna i Jerusalem. Trots att det är en faste- och böndag så är det också en stor högtidsdag. Vilken högtid det är att komma inför Gud och be om försoning för sina synder!

Torahläsningen är från 3 Mos. Kapitel 16 samt 4 Mos. 29:7-11. Från profeterna läser man från Jesaja 57:14-58:14.

Före avslutningen på yom kippur ber man bl.a. bönen ”Petach L’anu Sha’ar” vilket betyder ”öppna portarna för oss”. Man ber om ett gott liv och Neila (den avslutande gudstjänsten) slutar med Aveinu Malkenu – ”vår Fader” följt av Sh’ma Israel. Sedan kommer orden från 1 Kung. 18:39: ”Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud!” Efter detta ljuder shofar, vädurshornet, och i den absolut överfulla synagogan känner man glädje och tacksamhet och respekten för Guds storhet är påtaglig.  Fastan är över och man återvänder hem.

Det var alltså vid denna högtid, då man inte hade radio- och TV-sändningar, då så många soldater som möjligt hade fått permission för att vara med sina familjer, som Israel anfölls av Syrien i norr och Egypten i sydväst i oktober 1973. Enligt judendomen är inte något viktigare än att rädda liv och därför gick larmet över hela landet, man mobiliserade och efter några kritiska dygn vände det och Israel gick segrande ut ur striderna.

Min tacksamhet är oändligt stor för att jag har fått uppleva Yom Kippur och vad den dagen står för!

Om du undrar varför jag inte har lagt in några bilder från Yom Kippur så är mitt svar att jag försökte hitta lämpliga bilder. Tyvärr kändes det som om alla förminskade, inte gav rättvisa, åt Yom Kippur!

Ewa Jonsson

8 okt 2019

Välkommen

Välkommen till www.ewaoborje.n.nu.

 

 

Länkar

  •